Deze jaartraining is geen klassiek of klassikaal schoolsysteem met voor de groep een docent met de kennis versus de leerlingen die braaf de stof tot zich nemen. Het blijkt nu al dat de deelnemers dit seizoen specifieke kennis meenemen waar de rest ook weer van kan leren. Open, dynamisch & samen vooral praktisch maar ook theoretisch bezig zijn, gebaseerd op intrinsieke motivatie brengt ware kennis en kunde met passie! Al doende leert men & niemand is nooit klaar met leren is de insteek.

Er is een uitgebreide bibliotheek aanwezig met boeken over de verschillende onderwerpen, waar je inspiratie op kunt doen en bepaalde kennis kunt uitdiepen. Deze boeken zijn kosteloos te leen.
Door de seizoenen heen, worden informatieve themadagen georganiseerd, zie agenda. Deze themadagen komen voort uit waar we op het land mee bezig zijn met de deelnemers aan de jaartraining. Op deze themadagen is echter iedereen welkom in overleg, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor derden. Soms worden er gastsprekers of specialisten uitgenodigd. ’s Avonds is er een gedeelde maaltijd waarvoor de mensen van buitenaf verzocht wordt om een vrijwillige bijdrage.

Hier een greep uit wat er allemaal te doen is en daarmee te leren valt:

 • regeneratieve voedselproductie: zaaien, verspenen, uitplanten, onderhouden/observeren & oogsten
 • bostuinieren: aanleg, vermeerderen/stekken
 • tunnelkassenteelt, met hun specifieke uitdagingen: tbv het verlengen van het groeiseizoen
 • de mediterrane kas: uitwerken van technologie, denk aan warmteaccumulatie in de warme maanden en het gebruik daarvan in de koude maanden
 • (medicinale)kruiden- en fruitteelt en het onderhouden daarvan, oogst & verwerking
 • wilde (eetbare) paddenstoelen herkennen en gecultiveerde paddenstoelen onderhouden
 • verwerken van de oogst: fermenteren, inkuilen, drogen, etc.
 • bakken van desembrood, yoghurt maken
 • hanen slachten
 • veilig en efficiënt kloven
 • imkeren: bijen houden & verzorgen (topbar & spaarkast)
 • bouwen met eerlijke materialen zoals leem, hout glas
 • bosbouw: houtoogst tbv bouwhout, stookhout, kennis opdoen betreft soortenkennis, bomen & andere planten herkennen met hun specifieke functie, kenmerken en toepassingen, het bos positief beïnvloeden betreft biodiversiteit en strooiselkwaliteit
 • (zwem)vijver aanleggen en onderhouden
 • low-tech DIY technologie: helofytenfilter aanleggen tbv waterzuivering en het benutten van voedingsstoffen, slow-sand-filter bouwen, hemelwateropslag,
 • lemen vloer aanleggen
 • (tuin)meubeltjes maken van pallethout
 • holistic management: begrazingsplan voor de schapen uitvoeren tbv vergroening
 • dierenverzorging: schapen & kippen: een systeem ontwikkelen waarin de kippen meewerken met het composteren van organische (afval)materialen uit lokale voedselstromen
 • wormenmest containers opzetten onderhouden/voeden & oogsten
 • gereedschappen: juiste gebruik en onderhoud

Vormen van deelname:

Jaartraining (extensief) ; je draait alle seizoenen mee, elk seizoen heeft z’n specifieke bezigheden die met elkaar in relatie staan. Er zijn een aantal erfjes op het terrein waar je je accommodatie kunt plaatsen, denk aan een yurt, tiny house, campertje of tent. Je bent 7 uur per week met praktische werkzaamheden bezig, er is dus nog voldoende tijd & ruimte over om een inkomen voor jezelf te genereren (of je reeds bestaande baan aan te houden) buiten het terrein. Deelname is 350 euro/mnd. Mocht je geen accommodatie hebben, er is 1 gezellig verbouwde caravan aanwezig met houtkachel. Daarvoor is het deelnametarief iets aangepast. Dit bepalen we in overleg.

Als vrijwilliger (intensief) ; je draait alle seizoenen mee, elk seizoen heeft z’n specifieke bezigheden die met elkaar in relatie staan. De constructie die we hanteren kennen we van WWOOF of Workaway (waar we ook een profiel hebben), via een die platforms schrijf je jezelf in. Je bent 20 uur per week met praktische werkzaamheden bezig, dit is inclusief kosten & inwoning. Er zijn in deze vorm dus geen kosten voor jou aan verbonden.

Niet inwonend (modulair) ; je haakt in op modules naar keuze, in overleg. Inclusief lunch. Naar keuze is tegen onkostenvergoeding overnachting op het terrein in je eigen tentje of camper mogelijk. Verder zijn er geen kosten aan verbonden. Het thema & de data van de modules zijn te vinden op de agenda. Echter, mocht je interesse vooral uitgaan naar het tuinieren dan is er vooral in het voorjaar (mrt-juni) maar ook in het najaar erg veel te leren. Neem gerust contact op of beter, kom langs om een mooi programma voor jou uit te stippelen.

Wil je graag deelnemen, mail een uitgebreide motivatie en schrijf iets over jezelf! Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.